Rääkkylän talous hyvälle uralle

21.03. 14:54

Rääkkylän kunnan toimintaan vaikutti olennaisesti lähes koko vuoden kestänyt kuntaliitosprosessi ja kunnan toiminta keskittyi pääasiassa liitokseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Kunnan muu toiminta oli lähes pysähdyksissä. Korkeimman hallinto-oikeuden 25.11.2016 antaman päätöksen jälkeen alettiin kiireellä valmistella kunnan omaa talousarviota vuodelle 2017.

VUONNA 2016 KUNTA jatkoi Attendo Oy:n kanssa tehtyä palvelusopimusta käyttämällä sopimuksen mahdollistamat kaksi kahden vuoden optiovuotta. Kunta teki vuoden aikana talouden tasapainottamistoimia ja näihin tasapainottamistoimiin liittyi myös optiokausien käyttäminen. Optiosopimuksessa sovittiin alkuperäisestä palvelusopimuksesta poiketen huomattavasti alemmista vuosittaisista hinnankorotuksista. Lisäksi Attendo Oy:n kanssa sovittiin sopimushinnan alentamisesta vuoden 2015 tasosta.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, hallinnollinen valmistelu jatkui koko vuoden 2016. Valmistelussa oli mukana kuntajohtajista sekä sosiaali- ja terveysjohtajista koostuva koordinaatioryhmä. Kunnat hyväksyivät alkusyksyllä 2016 kuntayhtymän perustamissopimuksen ja muita kuntayhtymän perustamiseen liittyviä asiakirjoja. Kunnat luovuttivat sote-palvelujen järjestämisvastuun kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen. Siun soten palvelutuotanto käynnistyi 1.1.2017. Kuntayhtymän jäsenkunnat antoivat Siun sotelle 10 milj. € suuruisen lainan. Lainamäärä jakaantui kuntien kesken asukaslukujen (31.12.2015) suhteessa. Rääkkylän kunnan osuus oli 139 548,15 €. Lainaosuus maksettiin vuoden 2016 lopussa.

KUNNAN perustama Kiinteistöpalvelu yhtiö aloitti toimintansa 1.10.2016. Rääkkylän Kiinteistöpalvelu Oy hoitaa kunnan kiinteistöhoitopalveluja. Yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.9.2016.

Vuoden 2016 aikana Rääkkylään perustettiin kuusi uutta yritystä. Teollisten työpaikkojen määrä kasvoi hieman ja oli 98. Toimivia maatiloja oli 121 ja viljelty peltoala n. 4 800 hehtaaria. Rääkkylän pelloilla kasvatetaan pääasiassa nurmi- ja viljakasveja. Erikoisviljelyala oli n. 250 hehtaaria. Maitotilojen määrä laski ja oli 19. Maitoa tuotettiin 5,6 miljoonaa litraa.

KUNNANHALLITUS hyväksyi maanantaina 20.3.2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Kunnan talous kehittyi tavoiteltuun positiiviseen suuntaan. Tilikauden voitto oli 565 340 €. Tulokseen vaikuttivat pienempänä toteutuneet toimintakulut (arvioituun nähden) ja paremmin toteutuneet toimintatuotot. Merkittävimmät vähennykset toimintakuluissa olivat henkilöstökuluissa, jotka vähentyivät lähes 295 000 € ja palvelujen ostoissa, jotka vähentyivät yli 350 000 €. Toimintakate parantui vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna hieman yli miljoonalla eurolla ja vuosikate yli 800 000 €:lla. Poistoja kertyi 535 348 €. Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioitua pienempänä. Talousarvioon nähden verotuloista ja valtionosuuksista jäi toteutumatta yht. 236 658 euroa.

TALOUDEN tunnusluvut paranivat huomattavasti edellisvuoden tilinpäätöksen tunnuslukuihin verrattuna. Toimintatuotot/toimintakuluista on 1,44 % parempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä, vuosikate poistoista on 151,74 % parempi ja vuosikate/asukas on 366,58 € parempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Lainanhoitokate on 1,63 parempi kuin edellisenä vuonna. Lainanhoitokate on 2,27 eli hyvä. Lainanhoitokate on hyvä, jos tunnusluvun arvo on yli 2, lainanhoitokate on tyydyttävä, jos arvo on 1-2 ja heikko, jos arvo jää alle yhden. Kassan riittävyys on samalla tasolla kuin vuonna 2015 eli 29 pv.

EDELLISTEN tilikausien ylijäämä ja vuoden 2016 ylijäämä on yhteensä 1 184 673,80 €. Kertynyt ylijäämä/asukas on 521,88 €. Lainakanta on noin 4,6 milj. €, joka on 449 000 € pienempi kuin vuonna 2015. Lainakanta/asukas on 2.026,06 €, joka on 120,24 € pienempi kuin vuonna 2015. Omavaraisuusaste oli 4,70 % parempi kuin vuonna 2015, suhteellinen velkaantuneisuus laski 4,30 %:lla.

Nettoinvestoinnit olivat 124 715 €. Suunnittelusta toteutumatta jäivät Kylätien ja Piennartien loppuosan ja Koivuniementien katuvalojen uusiminen. Osittain toteutuivat vesilaitoksen johtoverkostojen ja laitteiden korjaukset ja kiinteisiin rakenteisiin kohdistetut hankinnat.

Vuonna 2016 talousarvioon ei tehty muutoksia.

Tuula Luukkonen

Kunnanjohtaja

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›