Arla Itä-Suomi Oy:n maitomäärä lisääntyi

12.04. 08:11

KITEE

Tuomo Flinkman

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiva ja Kiteellä pääpaikkaansa pitävä Arla Itä-Suomi Oy kasvatti viime vuonna maitomääräänsä 5,7 prosentilla. Alueelta kerättiin maitoa yhteensä 12,1 miljoonaa litraa. Samana ajankohtana Savikolla toimivan myymälän myynninkehitys oli 36 prosenttia edellisestä vuodesta.

Keskiviikkona Kiteellä Maitopäivä -tapahtumassa vieraillut Arla Oy:n toimitusjohtaja ja samalla Arla Itä-Suomen hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola oli muitakin myönteisiä asioita kerrottavana tuottajille.

– Koko yhtiön tulos maitomäärän suhteen oli kohtuullisen hyvä. Viime vuonna keräsimme maitoa koko maasta 220 miljoonaa litraa. Yhtiöllämme oli tuottajia 610. Jalostukseen tuleva maito on yksistään suomalaista.

– Tuottajahinnat nousivat Euroopan alueella viime vuonna keskimäärin 24 sentistä 34 senttiin. Suomessa EU:n tilaston mukaan hinta on ollut koko vuoden yli 35 senttiä litralta. Marraskuussa se oli 37 senttiä.

– Korotukseen oli syytäkin, sillä hinta oli historiallisen alhainen. Yksi hintaan vaikuttava tekijä tähän on EU:n ulkopuolella olevien suurten maidontuottajamaiden vähentyneet tuotantomäärät. Tämä puolestaan on vaikuttanut markkinahintojen kasvuun EU-maissa. Selvimmin se näkyy voin hinnassa.

VAIKKA MAITOTILAT vähenevät, investoinnit ovat vastaavasti kasvaneet ja samalla tilakoot. Maitomäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

– On hyvä, että maitoyrittäjillä on uskallusta ja intoa. Maidolla on hyvä menekki ja se lisääntyy uusien tuotekehitysten myötä. Mm. meillä on otettu käyttöön uusia tuotteita, joiden kysyntä on hyvä.

– Tuotannostamme menee vientiin noin 10 prosenttia liikevaihdolla mitattuna. Yksi päämarkkina-alue on Englanti. Päävientiartikkeleita ovat proteinituotteet eli erilaiset rahkatuotteet. Englannin lisäksi Keski-Eurooppa on hyvää vientialuetta, toimitusjohtaja Kiskola kertoi.

TILAISUUDEN avannut tuottajien edustaja Ari Hänninen piti Kiskolan tavoin tulevaisuutta hieman valoisampana.

– Valoa on tunnelinpäässä näkyvissä, mutta tunnelin pituus on vielä arvoitus. Positiivisia signaaleja on tullut Euroopassa pitkin viime syksyä ja kevättä. Mm. voin hinta hipoo jo ennätyslukemia.

– Markkinoiden elpymistä jarruttavat isot interventio varastot Euroopassa ja kotimaassa tiukka kilpailu kahden kaupparyhmittymän välillä. Tuotanto on saatu Euroopassa kääntymään laskuun ja tämä elvyttää markkinoita kunhan varastoja puretaan maltillisesti.

– Kaupan omat merkit syövät brändituotteilta hyllytilaa ja pakottavat teollisuutta kehittämään kokoajan lisää niin sanottuja lisäarvotuotteita ja toisaalta olemaan myös mukana kaupan merkeissä valmistajan roolissa.

– Meijeriteollisuuden edustajia muistuttaisinkin siitä, että meitä tuottajia arvostettaisiin muutenkin, kun vain raaka-aineen tuottajina ja raaka-aine kustannuksena. Tuottajat ovat olleet jo useamman vuoden ajan ahtaalla, niin taloudellisestikin kuin henkisestikin. Tämä näkyy rajuina maitotilojen vähenemisinä.

TUOTTAJAT OVAT kuitenkin se linkki, joka antaa teollisuudelle mahdollisuuden tehdä laadukkaita tuotteita.

– Ilman tuottajien tinkimätöntä työtä tilatasolla ei laadukkaita, turvallisia ja innovatiivisia tuotteita kaupanhyllyille saataisi. Yhteydenpito tuottajien ja teollisuuden välillä pitää olla saumatonta ja arvostus täytyy olla molemmin puolista.

– Myös meidän tuottajien on yhä enemmän tehtävä töitä tilojen johtamisen eteen. Kun pelimerkit ovat tiukoilla, täytyy tuotantoa kehittää ja yrittää sitä kautta saada aikaan säästöjä ja uusia toimintamalleja. Yhteistyötä tilojen välillä tarvitaan yhä enemmän.

– Myös omaan jaksamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Monesti me tuottajat menemme työ edellä ja se oma-aika jää vähemmälle. Nyt on menossa hankkeita, joista saa apua, niin taloudellisesti kuin tiedollisestikin oman hyvinvoinnin edistämiseen, Hänninen muistutti.

ARLA ITÄ-SUOMEN maidontuottajamäärä oli vuoden lopussa 47 tuottajaa. Alku vuoden aikana ja viime vuoden lopulla on tullut yhteensä 3 uutta tuottajaa.

– Maidon laatu on erittäin korkealla tasolla ja kuukausittain 95-97 % on korkeimmassa E-laatuluokassa, jonka vaatimukset ovat yli tuplasti kireämmät kuin EU:n ja kansallisen hygienia-asetuksen taso.

– Viime vuoden aikana Itä-Suomen ja Arla Suomi -yhteistyöryhmän alueella panostettiin palvelujen kehittämiseen. Kiteelle palkattiin Ella Huttunen, joka tekee tiloille monipuolista neuvontaa. Lisäksi myymälään tehtiin uusi lämmin varastomyymälä. Tämä ja aktiivinen toiminta sekä uudistukset tuotevalikoimissa ovat lisänneet myyntiä, hankintajohtaja Sami Kilpeläinen kertoi tilaisuudessa.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Onko talven pakkasennätys jo rikottu, vai vieläkö uusi ennätyslukema on tulossa?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›