Kaupunki vastustamaan ammattiopisto Kiteen lakkauttamista

21.04. 16:51

KITEE

Kari Sarkkinen

Kiteen kaupunginhallitus saa maanantaina esityksen, jossa vastustetaan vireillä olevaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän organisaatiouudistusta.

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen esittää muotoilemassaan vastustettavaksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitosten, esimerkiksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen, lakkauttamista.

LAUSUNNON perusteluissa Auvinen toteaa heti alkuun, että organisaatiouudistus ehdotetussa muodossa vaarantaa ammatillisen perusopetuksen säilymisen Kiteellä.

Auvinen toteaa, että Kiteen kaupunki on selvillä ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, rahoituksen ja ohjausjärjestelmän muutoksesta eli reformista ja tunnistamme reformista aiheutuvat taloudelliset ja pedagogiset haasteet. Kuitenkaan Kiteen kaupunki ei ole vakuuttunut, että esitetty organisaatiouudistus parantaisi koulutuskuntayhtymän tuloksellisuutta. Pikemminkin organisaatiouudistuksessa nähdään suuria riskejä kuntayhtymän tuloksellisuudenkin kannalta.

Kiteen kaupunki näkee, että nykyinen oppilaitosmalli on toimiva. Paikallisella rehtorilla on enemmän painoarvoa sekä Kiteen ammatillisen opetuksen osalta että koko koulutuskuntayhtymän toiminnassa.

Esitetyn organisaatiouudistuksen yhtenä riskinä on se, että nykyisistä oppilaitoksista tulee esitetyssä mallissa ns. isännättömiä taloja, joista ei kokonaisuutena vastaa kukaan. Riskinä on myös, että alueiden yksittäisten kuntien vahvuudet jäisivät huomioimatta.

HUOLI ammatillisen koulutuksen säilymisestä Kiteellä on todellinen. Paikallisella ammattioppilaitoksella on erittäin merkittävä rooli Keski-Karjalan yritysten osaavan työvoiman saamisessa. Paikkakunnalla opiskelevat nuoret jäävät todennäköisemmin alueelle asumaan kuin esimerkiksi Joensuussa opiskelevat.

Kuntayhtymän palvelujen saavutettavuus on olennaista omistajien eli kuntien elinvoiman kannalta. Nykyisessä mallissa paikallisen oppilaitoksen rehtori toimii vahvana linkkinä elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen välillä ja tällöin ammatillinen koulutus voi joustavasti vastata paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin.

TOISEN ASTEEN oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistä Keski-Karjalassa. Kiteen kaupungin näkökulmasta kahden tutkinnon suorittajat tuovat lisäopiskelijoita Kiteen lukioon myös seutukunnan ulkopuolelta. Kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus parantaa opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia. Jatko-opintovalmiuksien lisääminen tukee välillisesti myös ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitusta, koska uudessa rahoitusjärjestelmässä jatko-opintoihin ohjautuminen on yksi rahoituksen peruste.

PERUSKOULUSTA valmistunut nuori on harvoin kypsä muuttamaan opintojen perässä pois kotoa tai kauemmaksi pois kotoa. Muita ongelmia voi tulla muuton myötä. Tämä uhka on todellinen, jos suunnitellut uudistukset toteutetaan.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›