Riitta Luukkainen-Markkula on lähtöisin Värtsilästä ja työskentelee tällä hetkellä Kuopion seudulla omassa yrityksessä.

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia

05.05. 07:43

KITEE

Kirsti Rautiainen

Punaisen Ristin ylläpitämä vastaanottokeskus on tuonut mukanaan monikulttuurisen vapaaehtoistyön Keski-Karjalaan. Monikulttuurisuuteen liittyvä koulutus vapaaehtoisille käynnistyi helmikuussa Kiteen Evankelisella Kansanopistolla.

Tähän kokonaisuuteen liittyvä teema on vapaaehtoistyön eri muodot ja mahdollisuudet. Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan kehittäjän Piia Jounilan mukaan suomalaiseen kulttuuriin on sisäänrakennettu järjestömaailma, jossa vapaaehtoistyöllä on iso rooli. Tämä on poikkeuksellista moneen muuhun maahan verrattuna.

Myös Punaisen Ristin toiminnassa vapaaehtoistyö on olennainen osa kokonaisuutta. Kiteellä toimiva, Punaisen Ristin ylläpitämä vastaanottokeskus on tuonut mukanaan monikulttuurisen vapaaehtoistyön Keski-Karjalaan.

KITEEN vastaanottokeskuksessa on ollut mukana vapaaehtoisia sen perustamisesta alkaen. Punaisen Ristin vapaaehtoiset vierailevat vastaanottokeskuksessa. He ovat mukana järjestämässä turvapaikanhakijoille esimerkiksi suomen kielen tukiopetusta, käsityökerhoja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä. Lastenryhmissä askarrellaan, leikitään ja pelataan. Monella vapaaehtoisella on ystäväperhe, jota tavataan säännöllisesti. Syventävä koulutus sekä ajatusten ja kokemusten vaihto nähtiin koulutuksessa mukanaolevien kesken hyvin tarpeelliseksi.

– Oma ajatusmaailma on laajentunut, kun olen saanut tavata erilaisia ihmisiä ja olen tutustunut erilaisiin kulttuureihin. Olen myös itse saanut oppia uutta, totesi eräs koulutuksen osanottajista.

– He ovat nyt täällä ja heistä pitää huolehtia, on toisen pitkään vapaaehtoistyötä vastaanottokeskuksessa tehneen henkilön näkemys.

UUDET vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan, koska Kiteen vastaanottokeskus on tällä hetkellä lähes täynnä asukkaita.

– Vapaaehtoiseksi tulevan kanssa tehdään sopimus ja hänelle tarjotaan tukea ja ohjausta Punaisen Ristin paikallisosastoilta, piiritoimistosta sekä vastaanottokeskuksen ohjaajilta, kertoo Piia Jounila.

Useimmat turvapaikanhakijat osaavat jo välttävästi suomea, joten kielitaito ei ole ongelma.

PUNAINEN RISTI on käynnistänyt starttivoimaa-hankkeen Kiteellä kuntapaikan saaneiden kotoutumisen tueksi.

– Hankkeen ideana on kerätä yhteen alueella toimivia järjestöjä ja löytää toiminnan paikkoja oleskeluluvan ja kuntapaikan saaneille, ja siinä sivussa toki myös turvapaikanhakijoille. Ajatuksena on, että avunsaajasta tulee aktiivinen toimija sekä järjestöihin, mutta myös kuntalaisena ja työelämässä, täsmentää Piia Jounila.

Traumaatisoituneen henkilön kohtaaminen ja tukeminen oli neuropsykologi Riitta Luukkainen-Markkulan aiheena. Monella turvapaikanhakijalla on taustalla hyvinkin vaikeita kokemuksia, joita henkeä uhkaavat tilanteet ovat aiheuttaneet. Riitta Luukkainen-Markkulan näkemyksen mukaan ”auttajan” rooliin ei kuulu holhous, vaan vastavuoroisuus. Jokainen on omassa asiassaan paras asiantuntija. Auttajan on tärkeä pitää omat tunnereaktionsa erillään kohtaamansa ihmisen tunteista. Kehotietoisuus auttaa ymmärtämään, että tunteet ovat myös kehollisia, vaikkakin eri ihmisillä eri tavoin ilmeneviä reaktioita.

RAVINTO, UNI ja liikunta ovat perusasiat, joista Riitta Luukkainen-Markkula lähtee kuntouttavassa työssään liikkeelle. Nämä kaikki ovat yhteydessä mielialaan ja vireyteen. Tutkimuksellista näyttöä on siitä, että liikunta auttaa ainakin lievemmissä masennustiloissa yhtä hyvin kuin lääkitys.

Onnellisuustutkimuksissa on havaittu, että ihmisen kokiessa olevansa merkityksellinen muille hän kokee onnellisuutta itsekin. Sen takia vapaaehtoistyö parhaimmillaan lisää ihmisen onnellisuutta. Se edellyttää auttajalta myös itsetuntemusta. Riitta Luukkainen-Markkula suositteli jokaiselle vapaaehtoistyötä tekevälle luettavaksi Martti Lindqvistin teoksen Auttajan varjo. Pitää tuntea itsensä niin hyvin, että ei hyvää tarkoittaessaan tee vahinkoa toiselle ihmiselle.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›