Kunta rakentaa Nordic Koivulle nykyisen tuotantotilan laajennuksena 2 000 neliötä varasto- ja tuotantotilaa, jotka se vuokraa kunnalta.

Vanhan koulun purkaminen paketoidaan leasing-sopimukseen

09.05. 07:36

TOHMAJÄRVI

Kari Sarkkinen

Tohmajärven kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kouluhankkeeseen liittyvän kunnan ja Kuntarahoitus Oyj:n välisen puitesopimuksen hyväksyttäväksi. Kemien koulun rakennustyöt alkavat vanhan koulun ja asuntolan purkutöillä kesä-heinä kuussa. Koska sopimuskokonaisuuden laajuus ei ole vielä selvillä, muun muassa rakennustyön tarkkaa toteutustapaa ei ole vielä valittu, ei varsinaista leasingrahoitussopimusta voida vielä tehdä.

Ennen kuin varsinainen leasingrahoitussopimus allekirjoitetaan, rakennustöistä aiheutuu kustannuksia, jotka Kuntarahoitus Oyj:n kanssa on sovittu leasingrahoitussopimukseen kuuluviksi. Sopimus merkitsee käytännössä sitä, että entisen koulun purkaminen ei tule rasittamaan tänä vuonna kunnan taloutta. Valtuusto päättää sopimuksen hyväksymisestä ensi maanantaina

Projektin rahoituksen osalta Projekti jakautuu suunnitteluvaiheen ja rakentamisvaiheen rahoitukseen. Suunnitteluvaihe on alkanut 1.10.2017 ja alustavan aikataulun mukaan Suunnitteluvaihe päättyy 15.3.2019 mennessä. Suunnittelukustannusten arvioitu arvonlisäveroton kokonaismäärä on noin 1,4 miljoonaa euroa. Rakennusvaihe alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2020 mennessä. Tohmajärven kunnan rakennusvaiheeseen liittyvien tehtävien arvioitu arvonlisäveroton kokonaismäärä on noin 13 miljoonaa euroa. Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen kokonaismäärä on 15 miljoonaa euroa.

ELINKAARIMALLI ei toteudu koulukeskushankkeessa, koska siihen ei löytynyt riittävästi sitoutumaan kiinnostuneita toimijoita. Hanke joudutaan kilpailuttamaan neuvottelumenettelyllä.

Kunnanjohtaja Olli Riikonen harmittelee elinkaarimallin tyssäämistä, sillä se olisi taannut rakentamisen laadun.

– Hankkeen kokoluokka ja kunnan sijainti ilmeisesti vaikuttivat niin, että toimijoilla ei ollut valmiutta sitoutua 20 vuoden ylläpitovastuuseen, Riikonen päättelee.

Kunnanhallitus päätti, että neuvottelumenettelyyn otetaan kolmesta viiteen yritystä, joilla on valmius toteuttaa hanke. Neuvottelumenettelyssä lähdetään liikkeelle suunnitteluvaiheesta, jonka jälkeen tehdään lopulliset tarjouspyynnöt. Valintakriteereissä kunnanhallitus päätti painottaa laatua ja hintaa. Karkea vaihteluväli niiden painotuksissa on tällä hetkellä 40-60 prosenttia.

NORDIC KOIVU ON työstänyt yhdessä Rakennussuunnittelu Immonen Oy:n kanssa niin sanotun mahlahallin laajennuksen suunnitelmat. Kunta rakentaa yritykselle nykyisen tuotantotilan laajennuksena 2 000 neliötä varasto- ja tuotantotilaa, jotka se vuokraa kunnalta. Kunnan talousarvioon on mahlahallin laajennukseen varattu kaksi miljoonaa euroa. Laajennusosan on tarkoitus valmistua ensi vuoden tuotantosesonkiin. Aikataulun ja kustannuksien kannalta kriittinen seikka on tontilla suoritettavat mittavat maansiirtotyöt.

MASTER PLANIN laatimiseksi Kemieen ja sen lähiympäristöön jätettyyn valtuustoaloitteeseen kunnanhallitus vastasi, että aloite on kannatettava.

Kunnanhallituksen mukaan Kemien taajaman kehittämistä on tarkasteltu ja tehty viime aikoina osissa. Merkittävä taajamaan vaikuttava päätös on valtatien 9 tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuva ydinkeskustan ohittava linjaus. Pienempinä asioina esillä ovat olleet mm. torialueen viihtyisyyden parantaminen ja kysymys Kunnallistalon tulevaisuudesta. Myös monen muun taajamakuvallisesti keskeisen rakennuksen tulevaisuus on vielä avoinna.

Tällä hetkellä keskeisin hanke on uuden koulun ja kirjaston suunnittelu ja rakentaminen Kemien koulun tontille. Myös Nymanin alueen edelleen kehittäminen on työn alla. Kunta on juuri hankkinut omistukseensa ns. Iittiläisen koivikon ja jo ai emmin Hirvosen ja Valtasen kiinteistöt Kirkkotien - Maiju Lassilan tien ”vanhan keskustan” alueelta. Näiden hankittujen alueiden jatkokäyttö on ollut vasta alustavan ideoinnin asteella.

Kunnanhallitus toteaa, että Kemien taajaman kehittämistoimia on tarvetta tarkastella ja suunnitella laajempana kokonaisuutena kuin tähän asti on tehty. Tämä edellyttänee myös kaavoituksen päivittämistä. Kunnanhallitus antoi aloitteen kunnan johtoryhmän valmisteltavaksi.

KYLIEN kehittämiseen tarkoitettu, vuoden 2018 avustusmääräraha julistettiin haettavaksi 29.5. mennessä. Avustus maksetaan maksettuja menotositteita vastaan. Mahdollisten myytävien tonttien ja muiden kiinteistöjen omistajien yhteystietolistasta maksetaan 50 € palkkio. Kehittämispalveluissa on kylien kehittämiseen varattu vuodelle 2018 yhteensä 10 000 euroa. Avustusta ovat edellisinä vuosina voineet hakea kylätoimikunnat tai kyläyhdistykset. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi kylän kehittämistä ja elävänä pysymistä sekä viihtyvyyttä edistäviin asioihin.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Käytätkö nasta- vai kitkarenkaita talvella?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›