Avotulen teko on nyt kielletty

11.05. 13:04

Pelastusviranomainen kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan Pohjois-Karjalan maakunnan alueella 11.5.2018 klo 11:00 – 14.5.2018 klo 12:00 väliselle ajalle pelastuslain 6 §:n perusteella. Avotulenteko kielletään, koska maastopalojen syttymisvaara on ilmeinen. Avotulen tekemisestä maastoon tulee kiellon aikana pidättäytyä.

Ilmatieteen laitos ei ole antanut varsinaista metsäpalovaroitusta, mutta ruohikkopalojen vaara on maakunnan alueella suuri. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty.

Pelastusviranomainen voi tarvittaessa keskeyttää toiminnan, josta aiheutuu välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara. Vastuu on aina sytyttäjällä ja vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen syntyneiden vahinkojen osalta. Maastopalotilanteissa, joissa on selvästi laiminlyöty avotulen käsittelyyn liittyvää huolellisuusvelvoitetta tai rikottu avotulen teko kieltoa, voi pelastuslaitos laskuttaa palon aiheuttajalta sammutustyöstä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Törkeästä huolimattomuudesta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Pelastuslain 6 §:ssä säädettyjen kieltojen rikkomisesta voidaan rangaista pelastusrikkomuksena.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota

•maapohjasta eristettyjä grillejä

•tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä

•edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi!

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen.

”Kertakäyttögrillejä” (pelastuslain mukaisena avotulena) ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.

Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon, jos tulipalon vaara on ilmeinen.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Käytätkö nasta- vai kitkarenkaita talvella?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›