Marko Käyhkö teki väitöstutkimuksen tutkimalla eri kemiallisten yhdisteiden röntgenspektriä. Kuva: Jani Käyhkö

Kiteeläislähtöisen tutkijan väitös auttaa materiaalien tarkempaan tutkimiseen

07.09. 07:50

Roosa Sallinen

Kiteeläislähtöinen Marko Käyhkö teki väitöstutkimuksen tutkimalla eri kemiallisten yhdisteiden röntgenspektriä. Käyhkö käytti tutkimuksessaan menetelmänä hiukkasherätteistä röntgen-emissiota, jossa hiukkaskiihdyttimessä tuotettu ionisuihku ohjataan tutkittavaan näytteeseen ja suihkun virittämien atomien viritystilojen purkautuessa emittoituvien röntgen-fotonien energia mitataan. Tutkimusta voi käyttää hyväksi muun muassa taideväärennösten selvittämisessä sekä lääketeollisuudessa.

KÄYHKÖN TUTKIMUS mahdollistaa materiaalien entistä tarkemman tutkimisen.

– Väitöstutkimuksessa olen kehittänyt alkuaineiden karakteriseen röntgen ”sormenjälkeen” perustuvaa menetelmää uuden tyyppisellä mittauslaitteella, Käyhkö kuvailee.

Käyhkön mukaan aiemmin maailmalla käytössä olleet mittalaitteet ovat olleet joko tarkkoja ja epätehokkaita, jolloin voidaan tutkia vain muutamaa alkuainetta, tai epätarkkoja ja tehokkaita, jolloin on voitu havaita lähes kaikki alkuaineet, mutta tiettyjen alkuaineiden ”sormenjäljet” ovat saattaneet jäädä piiloon.

– Kandidaatintutkielmassani työskentelin väitöskirjassani käytettävien ilmaisimen kehittämisen parissa. Gradussani puolestaan perehdyin työssä käytettävään analyysimenetelmään ja väitöskirjatyöni oli luonnollinen jatkumo aiempien tutkielmieni aiheisiin, Käyhkö kertoo.

Jyväskylän yliopistoon Käyhkö päätyi hakemaan tiede-lehdessä olleen artikkelin kautta.

– Siinä esiteltiin uutta puhdashuonetta ja oli kerrottu uudesta nanotiedekeskuksesta. Tämä vaikutti sen verran kiinnostavalta, että hain nanotieteiden koulutusohjelmaan, johon lopulta pääsinkin, Käyhkö kuvailee.

Näiden tutkimusten kautta Käyhkö ajautui myös nykyiseen tutkimukseen. Opinnot olivat Käyhköstä mielenkiintoisia ja hänelle kertyikin perusopintojen kokoinen laajuus fysiikan lisäksi matematiikasta, kemiasta, solu- ja molekyylibiologiasta ja tietotekniikasta.

– Opintojen edetessä erityisesti tietotekniikan opinnot ovat kiinnostaneet myös ja näistä olenkin tehnyt vapaaehtoisina opintoina aineopinnot, Käyhkö kertoo.

VÄITÖSKIRJAN tutkimus meni pääsääntöisesti hyvin. Tieteellisten tutkimusten tapaan suunnitelmat muuttuivat hieman matkan varrella. Mutta vaikka suunnitelmat muuttuivat, aina oli kuitenkin selvää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Koko prosessin aikana oli jo aina seuraava askel suunniteltuna, mikä loi luottamusta prosessin läpiviemiseen. Välillä on ollut rikkinäisiä laitteita ja tutkimukset ovat venyneet odotettua kauemmin, mutta kaikki ongelmat ollaan saatu lopulta ratkaistua, Käykö pohti.

Käyhkön väitöskirjan tekeminen sujui kirjoittamisen suhteen luontevasti, sillä hän aloitti jo varhain kirjallisuuteen perehtymisen ja kirjoittamisen.

– Siinä vaiheessa, kun itse väitöskirjaa aloin kasaamaan yhteen, oli materiaalista jo suurin osa kirjoitettu, jolloin jäljelle jäi aiempien tekstien tarkempi tyylillinen ja kirjallinen muokkaus ja eri asioiden yhteen liittäminen tavalla, jossa asiat etenevät loogisesti läpi väitöskirjan, Käyhkö kertoi.

Käyhkön vastaväittäjänä väitöskirjassa toimi professori Primoz Pelicon.

– Primoz Pelicon osasi kysyä haastavia kysymyksiä, mutta kaikkiin kysymyksiin löytyi lopulta vastaus. Hän osasi myös hyvin ohjata vastauksiani oikeaan suuntaan, jos hivenen väärinymmärsin hänen alkuperäistä kysymystään, Käyhkö kuvaili.

– Koko väitöksen aikana joutui olemaan kyllä koko ajan vähän varpaillaan, eikä voinut rentoutua siihen uskoon, että seuraavat kysymykset olisivat helpompia, Käyhkö myönsi.

VÄITÖSTILAISUUDEN jälkeen Käyhkö ei jää lomailemaan, vaan hän on jo asettunut työelämään.

– Väitöksen jälkeen ei ole aikaa ruveta lepäilemään, vaan olen jo elokuun alussa aloittanut uudessa työpaikassa it-alalla Mediconsult yrityksessä, Käyhkö kertoo.

Käyhkö kokee työt erityisesti terveyspuolen sovellusten parissa motivoiviksi ja uusi työ tuntuukin omalta. Yritys, jossa Käyhkö työskentelee tekee asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, ja esimerkiksi Pohjois-Karjalan Siun Sote -alueen järjestelmät on hankittu kyseiseltä firmalta. Käyhkön työnkuva yrityksessä on vanhempi ohjelmistotestaaja.

– Akateeminen työ olisi ollut varmasti myös palkitsevaa ja mielenkiintoista, mutta vieressä seuratessani ja vanhempien tutkijoiden kanssa keskustellessani olen alkanut kallistumaan yrityspuolelle, Käyhkö miettii.

Käyhkö kertoo, että akateemisella puolella projektit vaihtuvat nopeasti ja samalla myös muuttaminen paikkakunnalta ja maasta toiseen on yleistä.

– Itselle kuitenkin sopii paremmin samassa paikassa ja ympäristössä oleminen, joka on sitten helpompaa yrityspuolella, Käyhkö myöntää.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›