Eero Viksten asuu nykyään Tampereella, mutta seuraa edelleen myös entisen kotikuntansa Tohmajärven elämänmenoa.

Terveyskeskus tuli, kun lupa-asia hoidettiin kuntoon

08.03. 07:05

Jouko Väistö

Huomenna lauantaina 90 vuotta täyttävä, Tampereella nykyisin asuva Eero Viksten muistelee mielellään aikaa, jolloin Tohmajärvelle oltiin perustamassa terveyskeskusta. Hän oli hankkeessa keskeinen toimija.

Terveyskeskuksen perustamisen aikaan Viksten toimi Tohmajärvellä sairausvakuutustoimiston johtajana. Sittemmin hänestä tuli Kelan Tohmajärven toimiston johtaja, kun eläke- ja sairausvakuutuksen erilliset kenttäorganisaatiot yhdistettiin vuonna 1975.

Sairausvakuutustoimiston johtajana hänen tehtävänään oli huolehtia siitä, että kansalaiset saivat heille kuuluvat erilaisten sairauksien hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaukset vuonna 1963 voimaan tulleen sairausvakuutuslain mukaisesti.

SAMOIHIN aikoihin Viksten innostui asioiden hoidosta myös politiikan saralla. Puolueekseen hän valitsi Liberaalisen Kansanpuolueen, jonka paikallisosastoa hän oli perustamassa Tohmajärvelle vuonna 1971 ja jonka listoilta hän nousi yli sadalla äänellä myös Tohmajärven valtuustoon.

Puolueen puheenjohtajana oli tuolloin Pekka Tarjanne, josta vuotta myöhemmin tuli Kalevi Sorsan ensimmäisen hallituksen liikenneministeri.

Tohmajärven kunnan strategisena tavoitteena 1970-luvun taitteessa oli saada oma terveyskeskus yhdessä Värtsilän kanssa. Perustamisen esteeksi nousi kuitenkin kuntien väkiluku. Asukkaita olisi pitänyt olla pari tuhatta enemmän.

Perustamisluvan saamiseksi oli löydettävä muita perusteita. Lisäksi hankkeen taakse oli saatava valtioneuvostossa kaksi ministeriä lisää.

TÄSSÄ TILANTEESSA Tohmajärven silloinen kunnanjohtaja Niilo Rantonen kääntyi Vikstenin puoleen. Lisäperuste lupahakemukseen löytyi kuntalaisten sairastavuusasteesta. Se oli Tohmajärvellä ja Värtsilässä nelisen prosenttia korkeampi kuin muualla maassa keskimäärin.

Sairastavuudesta kertova tutkimustulos mukanaan Viksten lähti ministeri Tarjanteen puheille ja sai kuin saikin tämän vakuuttuneeksi terveyskeskuksen tarpeellisuudesta.

Mahdollisessa valtioneuvoston äänestyksessä tarvittiin kuitenkin vielä yhtä ääntä.

– Siihenkin ongelmaan löytyi ratkaisu. Tarjanne lupasi puhua ministeri Matti Louekosken yhteisellä automatkalla hankkeen taakse. Näin myös kävi.

– Valtioneuvosto teki asiasta myönteisen päätöksen ja tieto siitä tuli Tohmajärven kuntaan pari viikkoa myöhemmin, Viksten muistelee.

VALTUUSTOVUOSIA Vikstenille kertyi Tohmajärvellä 24. Tästä ajasta hänellä on hyvät muistot.

– Pienen puoleen edustajana minun ei ollut järkevää toimia yksin. Kuuluin keskustan ryhmään ja pääsin siinä viemään tärkeäksi kokemiani asioita hyvin eteenpäin.

– Kaikkinensa minulle on jäänyt valtuuston toiminnasta myönteinen mielikuva. Näkemykseni mukaan kaikki halusivat ajaa päätöksenteossa kunnan ja kuntalaisten etua ja poliittiset intressit jäivät suurissa linjaratkaisuissa taka-alalle.

Valtuustovuosien jälkeen Viksten toimi 12 vuotta kunnan tilintarkastajana, minkä lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana myös järjestötyössä.

Erityisen tärkeäksi vapaaehtoistyöksi hän on kokenut sotainvalidien auttamisen. Heidän etuusasioitaan hän kertoo hoitaneensa Tohmajärven osaston sihteerinä ja asiamiehenä kahden vuosikymmenen ajan osaston lakkauttamiseen asti.

URHEILUSEURATYÖ on myös ollut lähellä sydäntä. Päällimmäisenä muistoina mieleen ovat jääneet Tohmajärven Urheilijoiden pesäpallojaoston puheenjohtajan tehtävät. Se oli aikaa, jolloin ToU nousi maakuntasarjasta suomensarjaan.

Pesäpalloilijoiden lisäksi hän on luotsannut myös ToU:n hiihtojaostoa. Siinä samalla tuli hiihdettyä itsekin. Tohmajärven laturetken hän muistaa kiertäneensä viimeksi kuusi vuotta sitten 84-vuotiaana.

Viimeiset seitsemän vuotta Viksten on asunut Tampereella. Siteet Tohmajärveen ovat kuitenkin edelleen kunnossa. Tukikohtana ovat pieni kaksio ja kesäpaikka.

Mikäpä entisillä kotikonnuilla on käydessä, kun ajokortti on voimassa ainakin vielä seuraavat viisi vuotta.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›