Koti-Karjala

Kaupunki taistelee Kiteen sahan puolesta

06.08. 13:29

KITEE

Tuija Marienberg

Pääministeri Antti Rinteen Pohjois-Karjalan kiertueen yhtenä kohteena oli vierailu Stora Enson Kiteen sahalla.

Ennen Kiteen sahalla vierailua Kiteen kaupunki esitteli pääministerille Kiteen nykytilannetta ja seurauksia, joita sahan lakkautus aiheuttaa.

Kiteen kaupunki luovutti yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa pääministerille muistion, jossa on ratkaisuehdotuksia Stora Enson Kiteen sahan tilanteeseen.

Kiteen kaupungintalolla järjestetyssä tapaamisessa oli läsnä kaupungin edustajien lisäksi Keti Oy:n edustajat sekä maakuntajohtaja Risto Poutiainen.

Tapaamisessa kaupunki toi esille myös muita edunvalvonnallisesti tärkeitä asioita, kuten liikenteellisen saavutettavuuden parantamisen, esityksen kokeiluihin ja esityksen työllisyysperusteisen investointiavustuksen käyttöönotosta. Lisäksi pääministerille esiteltiin Kiteen kärkihankkeita sekä muita, tärkeitä hankkeita, joihin Kiteen kaupunki toivoo valtiovallan rahoitusta.

PÄÄMINISTERIN vierailun taustana on Metsäyhtiö Stora Ensin 27. kesäkuuta 2019 julkaisema tiedote, jossa Stora Enso ilmoitti sulkevansa kokonaan Kiteen sahan tuotannon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sahan sulkeminen johtaa Kiteen erittäin vaikeaan tilanteeseen.

Saha on Kiteen suurin, yksityinen työnantaja. Se työllistää suoraan 85 henkilöä. Lisäksi tehdasalueellaan työllistyy 45 henkilöä kuusitukkien alkukäsittelyssä altaalta sahalle, kunnossapidossa, ruokalapalveluissa, siivouksessa sekä laivauksessa. Kaikkiaan alueella työskentelee 130 henkilöä.

Välitön työpaikkamenetys on siten 130.

Joidenkin selvitysten mukaan yksi sahatyöpaikka luo neljä muuta työpaikkaa, jolloin Kiteen sahan sulkeminen tarkoittaisi noin 650 hengen työllisyysvaikutusta Kiteelle, Keski-Karjalaan ja lähialueelle.

Yli 80 prosenttia näistä työntekijöistä on kiteeläisiä. Sahan sulkeminen kaksinkertaistaisi Kiteen nykyinen työttömyyden, jolloin kaupungin työttömyys nousisi yli 25 prosenttiin, mikä johtaisi Kiteen kriisiin.

SAATUAAN TIEDON sahan mahdollisesta sulkemisesta, Kiteen kaupunki ryhtyi välittömiin toimenpiteisiin. Kaupungilla on vahva tahtotila asian ratkaisemiseksi siten, että päätöksenä on hyvä lopputulos.

Jo heinäkuun alussa kaupunki sai hyvän keskusteluyhteyden valtioneuvostoon ja pääministeriin.

Kiteen kaupunki on erityisen tyytyväinen siihen, että pääministeri Antti Rinne vastasi nopeasti kaupungin kutsuun saapua Kiteelle. Hän ilmoitti halunsa tulla kuulemaan paikan päälle Kiteen tilannetta sekä pohtimaan, miten hallitus voi olla avuksi Kiteelle ja lähialueelle.

Kaupungin ensisijainen viesti pääministerille ja koko maan hallitukselle on se, että joko Stora Enson tuotanto jatkuu Kiteellä tai Stora Enso myy sahan laitteineen jollekin toiselle toimijalle.

Kiteen sahan tuotannon loppuminen olisi yhteiskunnallisesti tarkasteltuna erittäin kallis toimenpide.

Stora Enso on osin valtio-omisteinen yhtiö. Kaupunki on esittänyt toiveen, että hallitus voisi omistajaohjauksessa vaikuttaa siihen, että sahan toiminta jatkuu. Tätä varten kaupunki on selvittänyt eri vaihtoehtoja toiminnan jatkumisesta ja käynyt neuvotteluja toimijoiden kanssa.

POHJOIS-KARJALAN maakuntaliitto on ollut kaupungin tukena alusta lähtien. Tukensa ovat antaneet myös valtiovallan maakunnan toimijat, kuten ELY.

Lisäksi maakunnan kansanedustajat ovat olleet aktiivisesti avaamassa yhteyksiä.

Myös muut ministerit, kuten elinkeinoministeri Katri Kulmuni, ovat olleet kiinnostuneita Kiteen tilanteesta. Elinkeinoministerin kanssa asiasta on käyty keskustelua.

Työministeri Timo Harakan vierailu on varmistunut ja toteutuu 19. elokuuta.

Heinäkuun lopulla kaupungin edustajat tapasivat jo puolustusministeri Antti Kaikkosen.

Tiistaina 6. elokuuta Kiteen kaupungin edustajat ovat keskustelleet myös Stora Enson ja työntekijäpuolen kanssa.

Kiteen kaupunki uskoo vankasti, että tilanteeseen saadaan hyvä ratkaisu. Onnistuminen edellyttää kaupungilta, maakunnalta ja valtiolta yhdessä toimimista.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›