Koti-Karjala
Service unavailable.

Pääluottamusmies Markku Karvinen, etualalla, sai vakavin mielin kuunnella sahan johtaja Ilari Varhimon ja Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suomisen viestiä Kiteen sahan toiminnan päättymisestä.

YT-neuvottelut vahvistivat Stora Enson suunnitelmat Kiteen sahan alasajosta

26.09. 13:59

KITEE

Kari Sarkkinen,

Riitta Hakulinen

Stora Enson kuusisahatavaran tuotanto keskitetään Varkauden tehtaalle, jossa voidaan hyödyntää synergioita olemassa oleviin LVL (viilupuu)-, sellu- ja kartonkitehtaisiin. Tavoitteena on kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen osana yhtiön kannattavuuden turvaamisohjelmaa. Keskittämisen seurauksena 40 vuotta Kiteellä Stora Enson nimen alla toiminut saha suljetaan.

Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suomisen mukaan taustalla on kuusisahatavaran tuotannossa on ollut kannattavuushaasteita pidemmän aikaa ja se on entisestään heikkenemässä. Myöskään YT-prsessin aikana ei Suomisen mukaan ilmennyt sellaisia toimenpiteitä, joilla sahan kannattavuutta olisi voinut merkittävästi parantaa.

– Kiteen henkilöstöllä ei ollut osuutta päätökseen. Kiteellä on huippuosaajia ja sitoutuneita ihmisiä ja olemme äärimmäisen tyytyväisiä heidän toimintaan, Jari Suominen sanoo.

KITEEN SAHAN sulkeminen pysyvästi vuoden loppuun mennessä johtaa 73 työntekijän työsuhteen päättymiseen. Näistä enintään 20 voidaan hoitaa eläkejärjestelyin.

Varkauteen syntyy sahan tuotannon kasvun myötä 25 uutta työpaikkaa ja yhtiön työntekijät joihin yhteistoimintaneuvottelut vaikuttavat ovat ensisijalla näitä sekä muita yhtiön avoimia paikkoja täytettäessä.

– Useat Kiteen lähialueen yritykset ovat ilmaisseet mielenkiintonsa palkata ammattitaitoista väkeä sahalta. Teemme myös läheistä yhteistyötä paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, Jari Suominen sanoo.

TEHTAAN MYYNTI nousee esille aikaisintaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Sitä ennen Stora Enso vie Kiteen toiminnan päätökseen.

Lisäksi Kiteen yksiköstä siirretään laitteita Varkauteen ja yhtiön muihin yksiköihin vahvistamaan niiden toimintaa. Tämän jälkeen lähdetään puhumaan jäljellä olevien laitteiden tai mahdollisesti koko yksikön myynnistä.

– Jonkin verran on yhteydenottoja ollut, mutta emme ole YT-prosessin aikana lähteneet keskustelemaan kenenkään ostajakandidaatin kanssa, Suominen selvittää.

Kiteen sahan arvoa eikä myöskään mahdollisen uuden teollisuusyrityksen alaa Jari Suominen ei lähtenyt arvioimaan.

Stora Ensolla ei ole suunnitelmia tuoda omaa tuotantoa Kiteelle.

PÄÄLUOTTAMUSMIES Markku Karvinen suhtautuu hyvin kriittisesti Stora Enson johdon viesteihin.

Karvinen totesi, että kymmenen vuoden jaksolla kuusisahaus on ainoa, joka on tulossa tappiolliseksi.

– Tulosta olemme tehneet monta vuotta taakse päin jonkun verran, mutta se ei Stora Ensolle näköjään riitä.

– Kaikkemme yritimme, mutta ei ollut neuvottelunvaraa. Ilmapiiri näytti siltä, että asiat oli jo päätetty.

– Siellä oli pöydässä 0,5-1 miljoonan säästötoimet, joilla olisimme saaneet pitkällä aikavälillä sahan kilpailukykyä paremmaksi.

– Kun YT-menettelyn aikana vertailimme Kiteetä ja Varkautta, Kitee olisi ollut toimenpiteillä Varkautta kilpailukykyisempi, Karvinen kommentoi.

SUOMINEN VASTASI painottamalla Varkauden etuna olevan vahvan integraatin kartonkilinjaan ja maailman moderneimpaan viilupuulinjaan.

– Kuusisahatavaran tuotannon keskittäminen Varkauteen luo mahdollisuuden hyödyntää sahan ja jalostuslaitoksen täyden potentiaalin integroituna laitoksena, joka tuottaa korkean lisäarvon puutuotteita kuten LVL-viilupuuta ja jatkojalostettua sahatavaraa.

– Saavutamme näin laajemman tuotevalikoiman, vahvemman T&K- ja innovaatiotyön sekä tehokkaamman tuotannon,

– Varkaudessa meillä yli 400 työntekijää ja sinne on investoitu yli 150 miljoonalla viime vuosien aikana, Suominen vastasi.

TOIMENPITEET sahan alas ajamiseksi ja työntekijöiden tukemiseksi lähtevät käyntiin mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kiteen sahan johtaja Ilari Varhimo kertoo lähiaikoina järjestettävän Varkauteen haluaville työntekijöille tutustumismatka.

– Annamme työntekijöille mahdollisuus käydä kokeilemassa työntekoa Varkaudessa ja sinne voi mahdollisesti jäädä pysyvämminkin. Lisäksi yhtiö tukee siirtyvää rahallisesti.

Lisäksi alkavat työntekijöiden muutosturvaan keskittyvät toimenpiteet, joissa työmahdollisuuksia tarjonneet paikalliset yritykset ovat mukana.

– On tärkeää että tuemme nyt Kiteen sahan työntekijöitä uusien työmahdollisuuksien etsimisessä. Stora Enso tarjoaa taloudellista tukea yrityksen perustamiseen ja kouluttaa kaikille työntekijöille pätevyydet ensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökortteihin, jotka ovat voimassa 5 vuotta, Varhimo sanoo.

Jos Kiteen saha-alue jää tyhjillään Stora Enson käsiin alueen siivoaminen viranomaisten vaatimaan kuntoon jää yhtiön vastuulle.

KITEEN KAUPUNGIN hallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela otti harmissaan vastaan tiedon Stora Enson lopullisesta päätöksestä sulkea Kiteen saha vuoden loppuun mennessä.

– Harmittaa hirveästi. Kiteen saha on ollut suurin teollinen työnantajamme ja jauhanut 40 vuotta osaltaan hyvinvointia tälle seutukunnalle, Lahtela kommentoi.

– Olisin odottanut, että sahaustoiminnan jatkamiseen jonkin toisen yrityksen toimesta olisi ollut mahdollisuutta. Juuri käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että tämä ei tule toteutumaan. Yhtiö tulee hävittämään laitteet pois tai käyttämään niitä itse.

– Selvitimme myös, olisiko Stora ollut halukas jonkinlaiseen kumppanuuteen toisen toimijan kanssa sahaustoiminnan osalta. Halua ei ilmennyt.

Lahtela pitää myönteisenä asiana, että yhtiö on kuitenkin valmis neuvottelemaan tilojen ja joidenkin laitteiden myynnistä ensi vuoden alussa.

– Hyvä juttu on, jos ostaja löytyy. Jotain löytynee varmasti, mutta kuinka nopeasti. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole selvää ostajaehdokasta.

SIJAINNILTAAN Lahtela pitää Puhoksen teollisuusaluetta loistavana ja pitää valtioneuvoston päätöstä rahoituksen antamisesta Puhoksen risteysalueen parantamisesta merkittävänä.

– Rahoituksen järjestyminen on ministeritapaamisten ja lobbauksen ansiota. Tämä on merkittävä saavutus ja luo myönteistä ja toiveikasta mielikuvaa.

– Puhosta ei ole todellakaan tarkoitus laittaa kiinni. Uutta teollisuutta etsitään. Tarkoitus on myös tuoda teollisuusalueen näkyvyyttä esiin paremmin 6-tielle tulevilla opasteilla.

Kaupunki tulee Lahtelan mukaan hakeutumaan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja laadittu kehittämispaketti on toiveissa saada läpi korkeammilla investointituilla.

– Tuemme kaikin mahdollisin tavoin niin sahan työntekijöiden kuin liitännäisesti työllistyneiden ihmisten uudelleen työllistymistä. Yhteistyö työhallinnon ihmisten, Ketin ja Riverian kanssa on tässä keskiössä, Lahtela toteaa.

Service unavailable.
Service unavailable.
Service unavailable.