Koti-Karjala

Valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kiteen Partiissuo on yksi perusteilla olevista luonnonsuojelualueista.

Uusia luonnonsuojelu-alueita suunnitteilla Keski-Karjalaan

21.01. 07:13

KESKI-KARJALA

Tuija Marienberg

Pohjois-Karjalaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 66 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 33 990 hehtaaria sekä ympäristöministeriön asetuksella 108 luonnonsuojelualuetta, pinta-alaltaan noin 2 520 hehtaaria.

Yhteensä luonnonsuojelualueita perustettaisiin noin 36 500 hehtaaria. Näistä vesialueita olisi noin 1 730 hehtaaria.

Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on muun muassa METSO-ohjelman kautta valtiolle hankittuja alueita.

Suojeltaviksi ehdotettujen alueiden luonnonarvot ovat huomattavat. Luonnonsuojelualueet perustettaisiin Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelullisesti edustavien lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta- ja saaristoluonnon suojelemiseksi, rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten.

Lausuntojen jättöaika Pohjois-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista päättyi 15.1.2020.

VALTIONEUVOSTON asetuksella perustettavia luonnonsuojelualueita Keski-Karjalassa on kaksi: Karjalan Pyhäjärven luonnonsuojelualue Kiteen ja Parikkalan alueella sekä Partiissuon luonnonsuojelualue Kiteellä.

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavia luonnonsuojelualueita on useita seudun kaikkien kuntien alueilla.

Kiteelle on tarkoitus perustaa Juurikkajärven, Koivukummun, Kustinsuon, Lönnrotin petäjän, Makonniemen, Mehonmäen, Otravaaran ängelmälehdon, Päätyeenlahden, Sepänlammen ja Vaaranmäen luonnonsuojelualueet.

Rääkkylän ja Kiteen alueelle ollaan perustamassa Hovilampi-Ylälammen luonnonsuojelualue sekä Rääkkylään Akankankaan, Joki-Hautalammen, Pakarinlahden ja Suurisaaren luonnonsuojelualueet.

Tohmajärvelle perustettavia luonnonsuojelualueita ovat Mieronvaara, Peräsuo, Pikku-Purola, Retulampi, Saarionvaara, Tohmajärven lehdot, Ukonlahti, Vartiala, Vehkavaara sekä Värtsilän laakso.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›