Koti-Karjala

Rääkkylän kunta reilut 1,1 miljoonaa alijäämällä

18.06. 15:19

RÄÄKKYLÄ

Roosa Sallinen

Maanantaisessa Rääkkylän kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös.

Kunnan taloudellinen tila konsernitilinpäätöksessä 31.12.2019 kertynyt alijäämä on noin 1 151 000 euroa. Tämä on 542 euroa asukasta kohden. Kuntalain 118 pykälän mukainen arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden kertynyt alijäämä on viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa tai sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Toinen näitä on siis täyttynyt vuonna 2019.

Hallituksen päätösehdotuksessa kunnan taloudellisen tilan kerrotaan kuitenkin selvästi tämän vuoden aikana parantuvan valokuituverkon ja siihen liittyvän liiketoiminnan oston jälkeen. Kauppa vaikuttaa kunnan tulosta parantavasti 588 000 eurolla ja samalla kunnan rahoitusvastuut jäävät pienemmiksi kuin Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan lainojen lyhennysten ja korkojen maksaminen takausvastuun perusteella. Kuntasektorin työmarkkina ratkaisun vaikutukset kunnan talouteen puolestaan ovat noin 60 000 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän, johtuen korotusprosentista ja korotusten alkamisesta vasta 1.8.2020 lähtien.

NÄIDEN myönteisten seikkojen lisäksi verotuloihin on kuitenkin Rääkkylään tulossa merkittäviä vähennyksiä noin 418 000 euroa ja valtionosuuksiin lisäyksiä 132 000 euroa. Hallitus toteaakin, että tilanne vaatii tarkkaa taloudenpitoa ja säästökohteiden etsimistä.

Bullet-lainojen eli kertalyhenteisten lainojen osalta Polar Shiitake Oy:lle myönnettiin lainan jatkaminen osana ratkaisua, jolla aikanaan yrityksen vuokrasaatavia muutettiin lainaksi, jota yritys on lyhentänyt viimeksi helmikuun lopulla 60 479,59 euroa.

Tilintarkastuspöytäkirjan käsittelyn aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Laasonen, kunnanhallituksen jäsen Esa Turunen ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen poistuivat esteellisenä kokoushuoneesta eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

KOKOUKSESSA käsiteltiin valokuituverkon operointiyhtiön perustamista. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy valokuitu operointiyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittavat allekirjoitukset.

Hallitus esitti, että operointiyhtiöön valitaan viisi jäsentä, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että osakeyhtiön hallituksen kokouspalkkioista päättää yhtiökokous. Kunnanhallitus myös esitti, että operointiyhtiön nimeksi annettaisiin Rääkkylän Kuitu Oy. Esitykset hyväksyttiin hallituksessa yksimielisesti.

RÄÄKKYLÄ - Maailman yhteissoittopitäjä -hankkeen osalta kunnanhallitus päätti hakea rahoitusta hankkeelle ja hankkeen omarahoitusosuuteen päätettiin varata Elinvoimalautakunnan talousarviosta kohdasta Elinkeinotoimi ja kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on auttaa rääkkyläisiä toimijoita yli korona-ajan ja luoda uudenlaista yhteistyötä sekä nostetta Rääkkylän yhteissoitto kulttuurille.

Rääkkylän työttömien osuus kasvoi vuoden 2019 joulukuun lopun 16 prosentista vuoden 2020 huhtikuun loppuun 19 prosenttiin. Huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita kunnassa oli 153.

Kunta hakeutuu mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhteishakemuksella Lieksan ja Kiteen kaupunkien sekä Ilomantsin, Juuan, Tohmajärven ja Heinäveden kuntien kanssa.

Kunnanhallitus päätti, että koronavirustilanteen vuoksi vuokrahuojennusta hakeneitten yrityksien liiketilojen vuokria alennetaan puolella ajalla 1.7. – 30.9.2020.

Avohakkuille myönnettiin toimenpidelupa Piimälahden Metsä Groupin lehmikkoon, joka on yksityisen maanomistajan tilalla.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›