Koti-Karjala

Valkoposkihanhien kanta on kasvanut, mutta Euroopan komissio haluaa säilyttää lajin metsästykseltä suojeltuna.

Komissio ei muuta valkoposkihanhien suojelutasoa

20.07. 11:24

Tuija Marienberg

Keskustan europarlamentaarikko Elsi Katainen on saanut Euroopan komissiolta vastauksen toukokuussa kirjallisena komissiolle tekemäänsä kysymykseen valkoposkihanhista ja EU:n lintudirektiivin joustamattomuudesta lajin muuttuessa uhanalaisesta elinvoimaiseksi.

– Valitettavasti komissio ei ole valmis muuttamaan valkoposkihanhen uhanalaisuuden luokittelua, Katainen kertoo verkkosivullaan.

Hän ei ole tyytyväinen komission antamiin perusteluihin. Selvyyttä Kataisen mukaan kuitenkin tuo se, että komissio puoltaa direktiiviin kuuluvien kansallisten poikkeustoimien käyttöä.

VASTAUKSESSAAN Euroopan komissio mainitsee, että lintudirektiivin antamisajankohtana valkoposkihanhien suojelutaso ei ollut suotuisa.

– Vaikka lajin kanta on kasvanut merkittävästi, sen alkuperäinen elinympäristö, etenkin suolaiset marskimaat, on vakavasti heikentynyt, minkä vuoksi sen sisällyttäminen direktiivin liitteeseen I on perusteltua, lausunnossa todetaan.

Lajien sisällyttäminen direktiivin liitteeseen II liittyy virkistysmetsästykseen.

Komissio muistuttaa, että hanhien aiheuttamien vahinkojen ja muiden etujen välisiin ristiriitoihin voidaan puuttua parhaiten käyttämällä direktiivin poikkeusjärjestelmää.

– Lintudirektiivin 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, poiketa 5, 6, 7 ja 8 artiklasta muun muassa kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi tai viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi. Monet jäsenvaltiot myöntävät poikkeuksia hanhien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi.

KOMISSIO kertoo tehneensä lintu- ja luontotyyppidirektiivien toimivuustarkastuksen, jossa todettiin, että direktiivit ovat edelleen tarkoituksenmukaisia.

– Parlamentin jäsenen esille ottaman kysymyksen kaltaisten seikkojen käsittelemiseksi komissio hyväksyi toimintasuunnitelman luontoa, ihmisiä ja taloutta varten, ja näin ollen osallistuu eurooppalaiseen hanhien hallintaa käsittelevään foorumiin. Foorumi voi auttaa ratkaisemaan ristiriitoja kansallisella tasolla, kansainvälisen yhteistyön avulla, komissio toteaa.

– Perustelut ontuvat, sillä ”foorumeihin osallistuminen” ei vähennä vahvassa kasvussa olevaa lintukantaa, europarlamentaarikko Katainen kiteyttää.

– Pidemmällä aikavälillä direktiiviin on saatava muutos, niin että valkoposkihanhen uhanalainen status poistetaan.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›