Koti-Karjala

Vuonna 2017 aloitettu kosteikon rakennus saa nyt Sääperinjärvellä jatkoa. Värtsilän Riistamiesten puuhamiehenä hankkeessa toiminut Mika Piiroinen toivoo metsästysseurojen laajemminkin hyödyntävän SOTKA- ja Helmi-hankkeita lintuvesien vahvistajina.

Sääperin kosteikko laajenee -uusia lintulajeja jo tullut

29.07. 08:36

VÄRTSILÄ

Kari Sarkkinen

Värtsilässä kaksi luontokohdetta saivat merkittävän rahoituksen Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeesta ja ympäristöministeriön Helmi-hankkeesta. Yhteensä 130 000 euron hankkeissa vastuullisena yhdistystoimijana on metsästysseura Värtsilän Riistamiehet.

SOTKA-hankkeen 76 000 euron hanketuella rahoittamana, Sääperinjärvellä käynnistyy elokuussa mittavat toimet lintuveden ja järven tilan kohentamiseksi. Lopputuloksena järven pohjoisreunalla oleva kolmen hehtaarin ja rantaviivaltaan noin 400 metriä käsittävä kosteikko tulee laajenemaan noin kolminkertaiseksi kaikkiaan neljän maanomistajan alueelle.

Hankkeiden puuhamies, värtsiläläinen maanviljelijä Mika Piiroinen kertoo maanomistajien olevan mielellään mukana kunnostustoimissa, sillä se helpottaa myös viljelijöiden toimintaa. Maiseman avautumisen ja rannan kohentumisen lisäksi rantapellot muuttuvat helpommin viljeltäviksi, kun kaivumaita käytetään pellon pinnan kohottamiseen enemmän järven pintaa korkeammalle.

Tohmajärven kunta tukee hanketta 10 000 eurolla ja metsästysseura tuo hankkeeseen työpanosta muun muassa hoitokalastuksen ja pienpetojen pyynnin toteuttajana.

OLEMASSA olevasta kosteikosta on jo hyvät kokemukset.

– Kaksi vuotta tätä on jo harjoiteltu, Mika Piiroinen kertoo vuona 2017 aloitetun kosteikon laidalla.

Aikaisempaan hankkeeseen Piiroinen sai 30 000 euron rahoituksen maa- ja metsätalousministeriöltä.

Kosteikko ja pintavalutuskenttä estää myös pelloilta valuvien ravinteiden pääsyn Sääperinjärveen. Tämä vaikuttaa välittömästi järven veden laatuun.

Peltojen lisäksi kaivumassoja kootaan kosteikon laidalle kumpareiksi, jonne voidaan tehdä lintubongareille tarkkailupaikkoja. Mika Piiroinen luettelee pitkän listan lajeja, jotka ovat jo nyt rakennetun kosteikon myötä palanneet Sääperille.

– Tällä haettiin puolisukeltajien ja pienten kahlaajien olojen kohentumista. Esimerkiksi suokukkoja on nyt nähty noin 500. Harmaahaikara ja merikotkakin pesii tuolla jossakin, hän mainitsee.

MIKA PIIROINEN uskoo Sääperin tärkeyden lintuvetenä ja virkistyskohteena olleen vaikuttimena ministeriöiden vahvaan panostukseen alueella. Piiroisen mukaan on historiallista, että kaksi ministeriötä lähti näin vahvasti mukaan Värtsilän kohteiden kehittämiseen.

– Tämä on näistä hankkeista ainoa Suomessa, mikä on lähtenyt näin hyvin lentoon. Alue on varmasti koettu arvokkaaksi. Lintuvetenä tämä on Suomen TOP 5 joukossa, Piiroinen kertoo.

HELMI-HANKKEEN 54 000 euroa käytetään Uudenkylänlammen kunnostuksen suunnitteluun.

Jatkohanketta tullaan hakemaan tavoitteena avata pahasti pusikoituneet ja lähes umpeen soistuneet Uudenkylänlammen vedet ja maisemat. Uudenkylänlammella puhutaan paljon suuremmista mittasuhteista. Jo ruopattavaa aluetta on noin 30 hehtaaria. Mika Piiroinen arvioi jatkohankkeen kustannusarvioksi noin 0,5 miljoonaa euroa.

SOTKA-HANKKEEN esittelyssä kerrotaan, että siinä tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja. Näkyviä tuloksia odotetaan muutamassa vuodessa.

SOTKA – sorsalintujen tilan kohentaminen -hankkeen pääpaino on elinympäristöjensä suhteen vaativissa sorsalinnuissa. Hankkeessa selvitetään lisäksi mahdollisuuksia taata pesimärauha linnuille arvokkailla lintuvesillä, kosteikoilla ja saaristossa tehokkaalla vieraspetojen pyynnillä.

Sotka-kosteikot on osahanke, jonka pääpaino on toteuttaa yhteistyössä maanomistajien kanssa etenkin poikastuotantoa parantavia kosteikoita. Osahankkeen toteuttaa Suomen riistakeskus, jolla on hyvä malli Kotiseutukosteikko Life -hankkeesta.

Hankkeeseen on budjetoitu kolme miljoonaa euroa vuosille 2020 ja 2021. Yhdessä ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelman kanssa (42 miljoonaa euroa) kunnostetaan elinympäristöjä laajalti. Monet toimista kohdistuvat suoraan myös riistalajeihin.

HELMI-OHJELMASSA kunnostetaan arvokkaimmat ja kiireellisimmin kunnostusta kaipaavat kohteet, jotka sijaitsevat Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisilla erityisillä suojelualueilla. Kunnostustoimia ovat kohteesta riippuen raivaus, ruoppaus, niitto, vedenpinnan nosto, pienpetopyynti ja hoitokalastus.

– Nämä ovat äärimmäisen hyviä hankkeita. Toivon, että metsästysseurat hakisivat laajemminkin näitä rahoituksia. Se tietää positiivista pöhinää alueelle rakentamisvaiheessa paikallisille koneyrittäjille ja jatkossa luontomatkailukohteina ja metsästysalueina, Mika Piiroinen kannustaa.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›