Koti-Karjala

Poikkeusluvalla ampuminen tarkoin säänneltyä

16.09. 13:09

Mervi Venäläinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia satovahinkojen estämiseen valkoposkihanhia pelotteeksi ampumalla. Poikkeuslupamenettelystä on noussut kysymyksiä, joita ylitarkastaja Salli Uljas selventää tiedotteessaan.

POIKKEUSLUVISSA määritellään, kenelle lupa on annettu ja miten luvan mukainen ampuminen voidaan toteuttaa. Riistalinnuista poiketen rauhoitetut linnut eivät lähtökohtaisesti ole maanomistajan omaisuutta, eikä poikkeusluvalla tapahtuvassa valkoposkihanhien pelotteeksi ampumisessa ole kyse metsästämisestä. Tästä syystä valkoposkihanhien ampuminen ei edellytä maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa tai suostumusta.

Poikkeusluvat on myönnetty viljelijöille. Ampumista ja muita karkotustoimia saa tehdä ainoastaan luvanhaltija eli viljelijä tai viljelijän valtuuttama henkilö.

MYÖNNETTYJEN lupaehtojen perusteella ammutuille valkoposkihanhille on kiinnitettävä heti ampumisen jälkeen ELY-keskuksen toimittama yksilöity merkki, joka osoittaa, että kyseinen hanhi on luvallisesti ammuttu. Merkit on toimitettu luvanhaltijoille.

Jokaisesta ampumisesta on raportoitava sähköisellä lomakkeella vuorokauden kuluessa ampumisesta.

Lisäksi karkotustoimenpiteiden suorittajalla on toimenpiteitä tehdessään oltava mukana poikkeuslupapäätös, joka on pyydettäessä esitettävä.

MIKÄLI poikkeusluvan edellyttämiä toimenpiteitä ei noudateta, tai hanhia ammutaan ilman myönnettyä poikkeuslupaa, on kyse myönnetyn luvan ja luonnonsuojelulain vastaisesta valkoposkihanhien häirinnästä tai tappamisesta.

Karkotustoimenpiteiden suorittamista valvoo alueellinen ELY-keskus.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›