Koti-Karjala

Oikeusasiamiehen lausunnon mukaan Kiteen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminta Sorsa-tilan kaupassa ei johda laillisuuskäsittelyyn.

Oikeusasiamies: Kanne Sorsa-tilan kaupoista ei johda laillisuuskäsittelyyn

14.10. 14:26

KITEE

Riitta Hakulinen

Kiteen kaupunginhallitus on saanut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta vastauksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tekemän Sorsa-tilan kauppaan liityvä kantelu ei johda käsittelyyn.

Kiteen kaupunginhallitus päätti 21.9. pitämässään kokouksessa jättää pyynnön eduskunnan oikeusasiamiehelle selvittää kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden mahdollinen vahingonkorvausvastuu Kiteen Pyhäjärven Sorsa-nimisen tilan kiinteistökaupassa.

Taustalla on kaupungin v. 2017 Eko-Finance Oy:lle myymä Sorsa-niminen tila. Metsätilan myynnin sijaan kaupassa tulivat myydyiksi myös kolme rantatonttia. Kiteen kaupunki vei asian käräjäoikeuteen rakennuspaikkojen saamiseksi takaisin. Käräjäoikeus antoi 28.2.2020 asiasta hylkäävän tuomion.

Oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa selvityksen alla oli se, ovatko viranhaltijat tai luottamushenkilöt toiminnassaan Sorsa-tilan kaupassa mahdollisesti rikkoneet lakeja tai muuten toimineet tarkoituksellisesti, huolimattomasti tai ymmärtämättömästi ja voisivatko he näin toimittuaan olla velvollisia korvaamaan aiheutuneet taloudelliset menetykset Kiteen kaupungille.

5.10. eduskunnan oikeusasiamiehen kansia on antanut lausunnon, jonka mukaan kantelu ei johda lain vaatimiin toimenpiteisiin. Lausunnon mukaan oikeusasiamies ei ota kantaa yksityisoikeudellisiin vahingonkorvausasioihin, jotka kuuluvat yleisen tuomioistuinten toimivaltaan.

Apulaisoikeusasiamies päätti ottaen huomioon kiinteistökaupasta kulunut aika, asiassa annettu käräjäoikeuden tuomio sekä kaupunginhallituksen pyynnön liittyminen mahdolliseen vahingonkorvausvelvollisuuteen, ettei näiden yli kaksi vuotta vanhojen tapahtumien käsittelyyn ole ilmennyt laissa tarkoitettua erityistä syytä.

Asia on käsiteltävänä Kiteen kaupunginhallituksen kokouksessa ensi maanantaina.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›